Opleidingen

Theorie:

Sinds 2009 faciliteert de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) de theorie-instructie voor evenementenverkeersregelaars zoals genoemd in de Regeling verkeersregelaars 2009. Daarvoor werd dit door een (wijk)agent verzorgd.

In de praktijk is gebleken, dat alleen een cursus via de e-learning van deze stichting, onvoldoende is voor een goed voorbereide evenementen verkeersregelaar.

 

PRINS VERKEER biedt een aanvulling en/of voorbereiding op dit theoretische examen. Via een duidelijke presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Wetgeving;
  2. Veiligheid;
  3. Aanwijzingen;
  4. Conflictbeheersing.

Aangevuld met mijn ruime praktijkervaring en het geven van gelegenheid om vragen te stellen, gaan de deelnemers goed voorbereid de weg op.

opleidingen-theorie1
opleidingen_evenementen_1
opleidingen_evenementen_2

Praktijk:

PRINS VERKEER biedt de mogelijkheid om een opleiding voor beroepsverkeersregelaar te volgen.

 

Deze opleiding duurt drie dagen:

Dag 1: Theorie opleiding gevolgd door theorie examen. Daarnaast het geven van stop- en oprijtekens.

Dag 2: Het handmatig verkeer regelen op twee kruisingen waar de verkeersregelinstallatie op de knipperstand is gezet.

Dag 3: ’s Ochtends de generale repetitie op de examenkruising. ’s Middags examen. Het examen wordt beoordeeld door de examinator en een gedelegeerde van de politie.

 

Deze opleiding wordt door 2 ervaren instructeurs gegeven.

Ook is er de mogelijkheid voor een ‘opfriscursus’. Gedurende een dag worden weer de punten op de i gezet voor zowel het theoretische als het praktijk gedeelte.

opfriscursus1
opfriscursus2
opfriscursus3
opleidingen1
praktijk 4

Incident Management:

PRINS VERKEER biedt de mogelijkheid om een opleiding voor Incident Management te volgen.

Incident Management is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden.

Deze opleiding duurt één dag.

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. Uitgangspunten voor de beveiliging van een verkeersincident;
  2. Stappenplan;
  3. Beveiligen van een verkeersincident bij eenzijdig en tweezijdig aanrijdgevaar;
  4. Schouwkaart;
  5. Gebruik gele attentieverlichting;

Na afronding ontvangt de deelnemer het certificaat IM.